Държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2022/2023 година


 22.04.2023
 Новини

Дати за провеждане на държавен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация:
1. Сесия януари
част по теория - 20 януари 2023 г.
част по практика - 18 и 19 януари 2023 г.

2. Сесия май-юни
част по теория - 23 чай 2023 г.
част по практика - 29 и 30 май 2023 г.

3. Сесия август-септември
част по теория - 25 август 2023 г. (начало 8:30)
част по практика - 28 и 29 август 2023 г. (начало 8:30)


Срокове за подаване на заявления:
1. Сесия януари - до 20 декември 2023 г.
2. Сесия май-юни - от 6 до 21 февруари 2023 г.
3. Сесия август-септември - от 26 юни 2023 г. до 7 юли 2023 г.

Определени са със заповед № РД09-4060/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката и със заповед № 544/12.09.2022 г. на директора на училището.