Прием 2023/2024 учебна година

Държавен пран-прием, утвърден със заповед РД 06-297/06.04.2023 г. и заповед РД 06-299/06.04.2023 г. на Началника на РУО Стара Загора и реализиран (заповед № РД 06-728/14.09.2023 г. и заповед № РД 06-729/14.09.2023 г.)

Дуална система на обучение

1. Професия 582030 "Строител", специалност 5820303 "Армировка и бетон"
- срок на обучение - 5 години;
- брой паралелки - 1;
- брой ученици - 26;
- балообразуващи предмети - български език и литература, математика, география и икономика, технологии.

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ: Образува се от точките по следните предмети:
* удвоените точки от изпита по БЕЛ от Национално външно оценяване;
* удвоените точки от изпита по Математика от Национално външно оценяване;
* оценката по География и икономика от свидетелството – в точки;
* оценката по Технологии от свидетелството – в точки.

Завършилите 12 клас и положили успешно държавни изпити по теория и практика по професията получават свидетелство за втора степен на професионална квалификация.

Дневна форма на обучение

1. Професия 543010 "Техник-технолог в дървообработването", специалност 5430101 "Мебелно производство"
- срок на обучение - 5 години;
- брой паралелки - 1;
- брой ученици - 26;
- балообразуващи предмети - български език и литература, математика, география и икономика, технологии.

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ: Образува се от точките по следните предмети:
* удвоените точки от изпита по БЕЛ от Национално външно оценяване;
* удвоените точки от изпита по Математика от Национално външно оценяване;
* оценката по География и икономика от свидетелството – в точки;
* оценката по Технологии от свидетелството – в точки.

Завършилите 12 клас и положили успешно държавни изпити по теория и практика по професията получават свидетелство за трeта степен на професионална квалификация.

2. Професия 582030 "Строител", специалност 5820307 "Външни облицовки и настилки"
- срок на обучение - 5 години;
- брой паралелки - 1;
- брой ученици - 26;
- балообразуващи предмети - български език и литература, математика, география и икономика, технологии.

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ: Образува се от точките по следните предмети:
* удвоените точки от изпита по БЕЛ от Национално външно оценяване;
* удвоените точки от изпита по Математика от Национално външно оценяване;
* оценката по География и икономика от свидетелството – в точки;
* оценката по Технологии от свидетелството – в точки.

Завършилите 12 клас и положили успешно държавни изпити по теория и практика по професията получават свидетелство за втора степен на професионална квалификация.

Задочна форма на обучение

1. Професия 582030 "Строител", специалност 5820306 "Вътрешни облицовки и настилки"
- срок на обучение - 5 години;
- брой паралелки - 1;
- брой ученици - 35;
- балообразуващи предмети - български език и литература, география и икономика, технологии.

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ: Образува се от оценките по следните предмети:
* удвоената оценка по БЕЛ от свидетелството;
* удвоената оценка по География и икономика от свидетелството;
* оценката по Технологии от свидетелството.

Завършилите 12 клас и положили успешно държавни изпити по теория и практика по професията получават свидетелство за втора степен на професионална квалификация.

Реклама