Присъственото обучение се преустановява от 18.03.2021г. до 31.03.2021г.


 15.03.2020
 Новини

СЪОБЩЕНИЕ
Присъственото обучение се преустановява от 18.03.2021г. до 31.03.2021г.
За този период обучението в ПГСД“Инж.Недьо Ранчев“ се извършва в електронна среда чрез платформата Shkolo.bg.