Абитуриенти - здравни осигуровки


 22.05.2023
 Новини

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски


Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения!

От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.

Какво трябва да направите?
- Подавате в НАП Декларация образец 7 (за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски).
- Заплащате вноските за месеците от юли до започването на обучението Ви като студент.

Какъв е размерът на месечната вноска?
Към момента е 28,40 лв. (м. май 2023 г.). Преди да платите, проверете тук: актуалния размер или в здравноосигурителния калкулатор .

Кога се прави вноската?
До 25-то число на следващия месец (до 25 август трябва да декларирате и платите сами здравните си вноски за юли 2023 година).

Къде?
- в офис на приходната агенция
- по пощата с обратна разписка
- през портала с е-услуги на НАП чрез ПИК*: https://portal.nra.bg/
подаване
плащане

Важно❗️

Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и до спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.
За просрочените вноски се начислява законова лихва.

За приетите в университет в чужбина.
В случай че ще бъдете студент в чужбина, следва да представите в офис на НАП документ, удостоверяващ обучението Ви зад граница. В противен случай, ще бъдат прекъснати здравноосигурителните Ви права.
Ако ще бъдете студент задочно обучение, трябва сами да плащате здравните си вноски.

Какво е ПИК*?
ПИК е персонален идентификационен код, който получавате безплатно във всеки офис на НАП. С него ще можете да подавате декларациите си, да проверявате осигурителния си статус, да заплащате задълженията си и много други.

Повече прочетете тук:
- Абитуриенти – здравни осигуровки
- Попълване и подаване на Декларация образец 7 и образец на формуляра
- Справка за дължими здравноосигурителни вноски и лихвите към тях
- Проверка на здравноосигурителния статус

Материал на Централно управление на Национална агенция на приходите